KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trpí zdravotní stav vemene při změně chovatelských podmínek?

04/01/11

Dočasně může u krav po změně způsobu chovu dojít k narušení zdravotního stavu mléčné žlázy.

 

Vazné ustájení, volné ustájení, dojicí robot – jak ovlivňují zdravotní stav vemene když dojde ke změně chovného systému? To zjišťovali finští vědci na 180 mléčných farmách. 88 farem změnilo systém chovu z konvenčního na automatizované dojení. 29 z toho předtím mělo vazné ustájení a 59 volné ustájení. Z vazných stájí na volné ustájení s konvenčním způsobem dojení přešlo 94 zemědělských podniků. Jako parametr zdravotního stavu byly hodnoceny záznamy dat o množství vyprodukovaného mléka, jeho složení, počtu somatických buněk, velikosti stáda, plemenné příslušnosti a datumu otelení před a po změně způsobu chovu.
 
Krávy původně ustájené ve vazných stájích po přechodu na volné ustájení vykazovaly nižší mléčnou užitkovost a vyšší počet somatických buněk. Podíl krav se zvýšeným rizikem buněčných elementů (nad 200 000/ml) byl po přestavbě podniku na automatizovaný systém dojení vyšší než u robotizovaných mléčných farem. Dva a tři měsíce po přechodu na dojení mléčným robotem byl podíl krav, které prokazovaly nově zvýšený počet somatických buněk, významně vysoký.
 
Rozsáhlé změny, jaké provází přestavbu vazného ustájení na automatizovaný způsob dojení proto vyžadují relativně dlouhou dobu k tomu, aby si zvířata přivykla. Vysoký počet somatických buněk v tankovém mléce na farmách, které zavedly dojení robotem může být vysvětlen nedekovanými případy mastitidy.
 
Leidet die Eutergesundheit beim Haltungswechsel?
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 10, s. 10

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny