KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Testování rostlinných extraktů k ochraně osiva kukuřice proti požeru ptáky

12/01/11

Ošetření osiva kukuřice extrakty z bělotrnu, rajčete nebo šanty vykázalo ochranné účinky proti požeru holuby a bažanty především ve voliérách.

 

 

Problémy s požerem osiva ptáky v ekologickém zemědělství stále přibývají. Nejčastější jsou ztráty a poškození osiva a klíčních rostlin luštěnin a kukuřice způsobené holubem domácím (Columba livia) a bažantem obecným (Phasianus colchicus). V sérii pokusů Julius Kühn-Institutu ve spolupráci s dalšími vědeckými pracovišti, které byly zaměřeny na ošetření osiva extrakty z přírodních látek, byly posuzovány možné ochranné účinky proti holubům a bažantům ve voliérách a ve volné přírodě. K ošetření osiva byl použit extrakt z bělotrnu kulatohlavého (echinops z Echinops sphaerocephalus), z lilku rajčete (antrachinon ze Solanum lycopersicum) a pulegon (syntetický analog obsahové látky šanty kočičí – Nepeta cataria). Holubi a bažanti ve voliérách zpravidla vykazovali proti osivu ošetřenému těmito dvěma extrakty a pulegonem zjevný odpor. První pokusy k systémovému účinku ošetření osiva na požer klíčních rostlin ve voliérách neposkytly jednoznačné výsledky. Ve volné přírodě nebyl zaznamenán rozdíl v počtu vzešlých rostlin kukuřice mezi řádky rostlin s a bez ošetření osiva extraktem z bělotrnu. Díky ošetření osiva extraktem z rajčete však ve volné přírodě vzešlo o 12 % rostlin kukuřice více než bez ošetření osiva. Tento efekt byl hodnocen přibližně po třech týdnech. Ošetření osiva pulegonem vykázalo v polních pokusech přibližně měsíc po výsevu pozitivní účinek spočívající ve větším počtu vzešlých rostlin. Pokusy objasnily, že významné biologické účinky ošetření osiva, které byly pozorovány za kontrolovaných podmínek ve voliérách, nelze přímo přenést na polní podmínky. Přestože ošetření osiva extraktem z rajčete a pulegonem vykázalo požadovaný účinek ve volné přírodě, je zapotřebí ještě dalších pokusů, aby se dosáhlo zlepšení účinnosti.

Journal für Kulturpflanzen, 62, 2010, č. 11, s. 419

Zdroj: www.agronavigator.cz