KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko k dovozu kontaminovaného masa do ČR

17/01/11

Stanovisko Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR k dovozu kontaminovaného masa do ČR

 

 

Odborový svaz pracovníků zemědělství výživy – Asociace svobodných odborů ČR je znepokojen průnikem kontaminovaného německého masa na český trh. My všichni jsme spotřebitelé, a jako každý člověk s alespoň minimálními znalostmi v oboru zemědělství a potravinářství, nemůžeme tuto znepokojivou situaci lhostejně přejít. Podíl dioxinů v mase je podle alarmujících zprávy ČTK i vyjádření německých kontrolních orgánů  mnohokrát vyšší než připouští norma. Je známo, že zvýšený podíl dioxinů je rakovinotvorný a naši občané se tomuto riziku vystavují nedobrovolně, protože průnik těchto závadných potravin na území ČR je selháním příslušných kontrolních orgánů.

Je skandální, že tolik kontrolních orgánů provedlo tak směšně mizivé množství kontrol a občané ČR se musí dozvědět až z Německa, že kontaminované maso skončilo na českém trhu.

 

Proto Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR žádá ministra zemědělství Ivana Fuksu a Michaela Víta, hlavního hygienika ČR, aby se okamžitě s plnou odpovědností touto nebezpečnou situací začali zabývat, přijali odpovídající opatření a vyvodili ze vzniklé situace personální postihy.

 

Současně OSPZV-ASO ČR doporučuje, aby všechny potraviny byly opatřeny zřetelnými a čitelnými informacemi o zemi původu. Kromě toho je zapotřebí, aby byl vydán pokyn příslušným kontrolním orgánům ke zvýšeným kontrolám všech dovážených potravin.

 

Dále OSPZV-ASO ČR navrhuje, aby u obchodních řetězců, které mají vlastní výrobny, byly provedeny kontroly surovin, ze kterých jsou masné výrobky vyráběny. 

 

14. ledna 2011

Bohumír Dufek v.r., předseda