KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společná výzva AK ČR a PK ČR k obchodním řetězcům ve věci značení masa a vajec

11/01/11

Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR přijaly prostřednictvím rozhodnutí svých vedení společnou výzvu k okamžitému zavedení mimořádného značení masa, masných výrobků a vajec např. pod značkou „Bez dioxinů“.

 

Značkou záruky „bez dioxinů“

 

Tato výzva je zaměřena především na obchodní řetězce, které v současné době obchodují převážnou většinu prodávaných potravin na tuzemském trhu a významný podíl z tohoto objemu tvoří dovozové zboží, včetně německého. 

 

Tento krok doporučují komory jako souběžně vyvíjenou preventivní aktivitu obchodních řetězců a dalších prodejců potravin ke kontrolní činnosti státních dozorových orgánů. Prezident Potravinářské komory Miroslav Toman upřesňuje, že obchodníci zde mohou využít znalosti a možnosti dohledání původu prodávaných potravin a tuto informaci pak obratem nabídnout svým zákazníkům jako záruku a bonus k nákupu.

 

Prezident Agrární komory Jan Veleba je přesvědčen, že takový krok obchodních řetězců by výrazně přispěl k ochraně tuzemského trhu a zdraví spotřebitelů. A dodává, že čeští zemědělci a potravináři jsou připraveni v tomto směru plně spolupracovat.

 
K podání této výzvy dospěly obě komory poté, co aféra s dioxiny v německých potravinách živočišného původu nabývá jak objemem tak plošně stále většího rozsahu a šetření v této věci jsou stále plně neprůkazná a bez jednoznačných závěrů.