KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sazby cestovních náhrad v roce 2011

04/01/11

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 13.12.2010 Vyhlášku č. 377/2010, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí

 • u jednostopých vozicel a tříkolek 1,00 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Dochází tedy stejně jako v loňském roce k dalšímu snižování náhrad, které podle Vyhlášky 462/2009Sb. činily pro jednostopá vozidla 1,10 Kč a osobní vozidla 3,90.

Stravné

I u sazeb stravného dochází rovněž ke snížení a to ve stejné výši pro zaměstnance podle §163 odst. 1 zákoníku práce jako i pro zaměstnance podle § 176 odst. 1 zákoníku práce a činí

pro zaměstnance podle § 163 odst. 1 zákoníku práce

 • 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro zaměstnance podle § 176 odst. 1 zákoníku práce

 • 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrné ceny za PHM

Růst ceny pohonných hmot se projevil i v růstu sazeb ze 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce a činí od 1.1.2011

 • 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů
 • 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 33,40 u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 30,80 u motorové nafty

 

Cestovní náhrady

I v roce 2011 budou nadále platit podmínky pro poskytování cestovních náhrad tak, jak platí doposud. I nadále bude platit, že cestovní náhrady jsou daňově uznatelnými jen v případě, že splňují podmínky dané zákoníkem práce. Opět nebude stačit zaúčtovat doklad z hotelu, či letenku, aniž by tyto dokumenty byly řádnou součástí vyúčtování cestovních náhrad, což platí i pro jednatele. Pro oblast cestovních náhrad budeme v jarních měsících organizovat další koordinační den, na který se můžete již nyní předběžně a nezávazně přihlásit.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky