KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Řízení stáda pomocí „GPS"

05/01/11

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Pomocí systému managementu podobnému GPS je možné sledovat dění ve stáji v reálném čase. Tuto novinku testovaly první farmy v Dánsku.

Již devět měsíců testuje zemědělský podnik Tarpgaard sídlící u dánského města Ulfborgs program managementu stáda „CowDetect“. Tento systém pracuje s podobnou technikou jako GPS, která využívá k rychlému přenosu dat internet.

 
Systém získává informace o jednotlivých zvířatech díky senzorům umístěným ve stáji pod střechou, které zachytávají signály z malých vysílačů tzv. tagů, které mají dojnice umístěné na krčním obojku. Tak je možné exaktně zjistit např. 3 D pozici a vzorec pohybu u každého zvířete.
 
     
Systém vyhodnocuje všechna relevantní data o zvířatech a jejich pohybu jako je např. délka příjmu krmiva, odpočinku, stání, ležení apod. Kromě toho se zaznamenává hladina aktivity a vzorec pohybu zvířat ve stáji. Data jsou prostřednictvím internetu umístěna na server, kde mohou být dále zpracována.
 

Nové informace si může chovatel stáhnout do svého kapesního počítače (PDA) nebo smartPhonu. Tento sofistikovaný systém také něco stojí, cena je závislá i na počtu instalovaných senzorů; v průměru se pohybuje okolo 300 € na jedno ustajovací místo. V současné době však výrobce tuto cenu přezkoumává a chtěl by systém nabízet levněji. Vedle pořizovacích nákladů je však nutné ještě počítat s ročním servisním a licenčním poplatkem, který se v současné době pohybuje kolem 13 ct na kus a den.

Systém umožňuje rychle vyhledat jednotlivé dojnice, což je výhodné pro chovatele a obsluhující personál zejména ve velkých stádech. Velký ekonomický potenciál spočívá v měření aktivity zvířat. Pomocí vzorce pohybu je možné rychle detekovat i plemenice s nevýraznými příznaky říje. Rychle a snadno je také možné vyřadit krávy určené na porážku. Na vzniklé problémy je možné reagovat rychleji a koncentrovat se více na jednotlivá zvířata.
 

Vývoj tohoto systému podpořilo dánské ministerstvo zemědělství částkou 230 000 €. 
 
Mit „GPS“ die Herde führen Top Agrar, 2010, č. 12, s. R 24 – R 26

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny