KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registr koní mohou chovatelé nově vést na Portálu farmáře – Portál farmáře

04/01/11

Zdroj:  MZe ČR

V rámci registru zvířat na Portále farmáře si mohou chovatelé koní nově vést Registr koní v hospodářství v elektronické podobě. Funkcionalita zajišťuje povinné výstupy z tzv. bloku 1 a bloku 2 a dále předvyplňuje formuláře pro odeslání do Ústřední evidence koní Slatiňany a deklarace chovu koní pro SZIF. Efektem vedení Registru koní na portále je také to, že se průměrné stavy koní automaticky načítají do aplikace EPH za účelem nápočtu produkce statkových hnojiv a pastvy. Rovněž je možné ke koním nahrát fotografie. Bližší informace a příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Vedení registru koní na Portále farmáře poskytuje následující funkcionality:

  • chovatel eviduje standardním způsobem pohyby koní (trvalé,dočasné i mezi vlastními hospodářstvími) a výsledkem je plnohodnotné vyplnění Bloku č. 1 a Bloku č. 2,
  • v případě úhynu, utracení, porážky, vývozu, kastrace nebo změny majitele systém předvyplní formulář, který se následně odesílá na ÚEK Slatiňany,
  • chovatel si může nad rámec povinné evidence registru koní rozdělit hospodářství na stáje odpovídající např. stádům koní a evidovat přesuny mezi stády. Následně v aplikaci EPH může evidovat pastvu koní ve vazbě na takto vytvořená stáda,
  • chovatel si může ke koním nahrávat fotografie,
  • systém poskytuje pro účely dotací předvyplněný formulář Deklarace chovu koní k 31.7. pro SZIF.

Doporučený postup pro založení registru koní na Portálu farmáře:

  1. Při aktivaci registru se Vám načtou koně vlastněné nebo narozené na Vašem hospodářství. Zanechte zaškrtnuté ty, které aktuálně chováte.
  2. Pokud chováte další koně (např. jejichž majitelem je někdo jiný), použijte tlačítko Oprava úvodního naplnění.
  3. Nezapomeňte u všech koní opravit Datum příchodu na hospodářství.
  4. Pokud nechováte koně rozdělená na stáda nebo nechcete evidovat koně chované ve stáji a na pastvě, pak se stájemi nezabývejte. V opačném případě si založte potřebné stáje.
  5. Začněte evidovat příslušné pohyby koní.

Doporučujeme u větších hospodářství přečíst před zahájením práce s Registrem koní uživatelskou příručku, která je přílohou této novinky.

Zařazeno v Zpravodaje IC