KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PROGRAMY ROZVOJE VENKOVA

31/01/11

Zdroj: SZIF

 

Obsah:

Úvod

Program PRV OSA Projektová opatření

Program OP Rybářství

Program OP Zemědělství

Program PRV OSA II. (EAFRD)

Program HRDP

 

 

Program PRV (projektová opatření)

Program OP Rybářství – Celkem bylo zaregistrováno v sedmém kole příjmu žádostí o dotaci v rámci OP Rybářství 13 žádostí s požadavkem 13 884 800 Kč. Počet aktuálních rozhodnutí o dotaci z OP Rybářství činil k 31.12.2010 458 žádostí s požadovanou finanční dotací 477 818 196 Kč.

 

Program PRV OSA II. (nárok. opatření) – Celkový počet žádostí podaných k proplacení v roce 2010 v rámci programu PRV OSA II. k datu 17.01.2011 činil u opatření AEO (Opatření agroenvironmentální) 14 374 podaných žádostí,opatření LFA bylo proplaceno (Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními) 11 398 žádostí, opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti 301 proplacených žádostí, opatření Natura 2000 241 proplacených žádostí, opatření Natura 2000 v lesích 15 podaných žádostí, opatření Lesnictví 769 podaných žádostí a opatření Lesnicko-environmentální platby 39 podaných žádostí. Celkový počet podaných žádostí o proplacení za všechna opatření tak činil 27 137 žádostí.

 

Program HRDP – Celkový počet žádostí, podaných k proplacení v rámci programu HRDP v roce 2010 (k 17.01.2010) činil 2 928 žádostí, z toho na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti připadalo 351 proplacených žádostí, opatření Zakládání skupin výrobců 178 proplacených žádostí. U opatření AEO bylo podáno celkem 1 476 žádostí, opatření Lesnictví 923 žádostí.

Soubor ke stažení dole

Zdroj: SZIF

Celkem bylo v 11. kole příjmu žádostí o dotaci z PRV zaregistrováno k datu 05.11.2010 3 536 žádostí s finančním požadavkem 1 383 799 160 Kč.

Přiložené dokumenty:
zpráva 04