KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY  

04/01/11

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

 

Soubor ke stažení

 

3.1. Společné činnosti, záměr b) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

Soubor ke stažení

 

3.3 Podpora a rozvoj nových trhů záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich Operačního programu Rybářství 2007 -2013

Soubor ke stažení

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eAgri.cz