KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prasečí odysea pokračuje

18/01/11

Zdroj: AK ČR

 

O další předpokládané redukci stavů monogastrů v návaznosti na trvale nízké farmářské ceny na straně jedné a prudkému nárůstu cen krmných směsí na straně druhé se na této straně v Zemědělci nedávno psalo. Průzkum předpokládaného vývoje stavů prasat, který jsme prostřednictvím okresních agrárních komor na přelomu roku provedli, bohužel naznačené obavy podporuje.

 

Stavy prasata dál klesají


V tomto průzkumu, který zahrnoval 43 % stavů a je tedy reprezentativní, byly srovnány stavy kategorie prasnice a prasata celkem k 30. březnu loňského roku a očekávaný výhled k 30. březnu letošního roku. Výsledky jsou neradostné. U stavů prasnic vychází meziroční snížení o 19 procent, u stavů prasat snížení o 13 procent. Odhady poklesu stavů prasnic jsou v některých krajích děsivé – například v Jihočeském – 37 %, Olomouckém – 35 %, Ústeckém – 31 %, Karlovarském – 30 %. Je jasné, že situace vyústila k tomu, že na řadě začíná být zpracovatelský průmysl, nebude mít surovinu. Na druhé straně tu máme první vlaštovku.

 

Dotace pomohla chovatelům


Za exministra zemědělství Jakuba Šebesty prosadila Agrární komora ČR dotační podporu na ozdravení chovů prasat v rámci národních dotací. Výsledek není špatný, do dotačního titulu na ozdravení prasnic se přihlásili chovatelé v roce 2010 s celkem 21 tisíci ozdravených ustajovacích míst pro prasnice. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v národních dotacích dostali chovatelé zhruba 60 % z maximální sazby této dotace. Přesto tato dotace výrazně pomohla těmto chovatelům zvýšit konkurenceschopnost, a tím možnost zachovat jejich chovy. Vzhledem k negativnímu vývoji, který se zrychluje, to je však málo.

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR