KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Potraviny na českém trhu jsou nezávadné, potvrdily to nejnovější průběžné výsledky testů SZPI

18/01/11

Zdroj: MZe

 

V pořádku jsou všechny dosud kontrolované vzorky na trhu, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebírá už od 5. ledna a prověřuje v souvislosti s dioxinovým rizikem v sousedním Německu. Inspektoři SZPI odebírali vzorky všech typů potravinářských výrobků z drůbeže, vepřového i hovězího masa a čerstvá vejce, a to napříč Českou republikou a především v obchodních řetězcích.

 

Podle průběžných výsledků mimořádných kontrol jsou potravinářské výrobky v českých obchodech v pořádku. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřuje všechny typy potravinářských výrobků z drůbežího, vepřového i hovězího masa a čerstvá vejce, a to po celé republice a především v obchodních řetězcích. Výsledky jsou už například z Prahy, Brna, Tábora i z Ústí nad Labem. Všechny výrobky, u kterých je už testování dokončeno, vyhověly limitům na dioxiny.

 

V intenzivních kontrolách budou inspektoři dále pokračovat. Počet kontrolních odběrů se odvíjí od počtu potenciálně rizikových zásilek. Nadále vyšetřují zásilky, které by mohly pocházet z rizikových oblastí Německa. Bez ohledu na to, zda směřovaly do ČR přímo z Německa nebo přes jinou zemi. Státní zemědělská potravinářská inspekce ani Státní veterinární správa dosud nic závadného na pultech českých obchodů nezjistily.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 14. 1. 2010