KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Osmé kolo příjmu Žádostí o dotace z Operačního programu Rybářství bude spuštěno v únoru 2011

04/01/11

Osmé kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 8. 2. 2011 a ukončeno 25. 2. 2011 ve 13 hodin. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o dotace na projekty z těchto opatření: Opatření pro produktivní investice do akvakultury, Investice do zpracování a uvádění na trh, Společné činnosti, Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně.
 

 

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře – fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a u opatření osy 3 i pro vzdělávací subjekty.

 

„Všechna opatření, na něž budou v rámci osmého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa, který 15. 12. 2010 schválil Pravidla pro poskytování dotací na projekty v těchto opatřeních.

 

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v uvedeném termínu  a všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

V této souvislosti (ve smyslu výzvy, uveřejněné na www.eagri.cz dne 11. 11. 2010) znovu upozorňujeme potenciální žadatele na nutnost jejich včasné registrace na Portálu farmáře.

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělské intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 3.1.2010