KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novoroční jednání a cíle

12/01/11

V posledním loňském čísle Zemědělce se na stránce Agrární komory ČR její vedení zabývalo uplynulým rokem a hodnotilo jej ze všech agrárních úhlů.

 

 

Hned druhý pracovní den po Novém roce se oba viceprezidenti, Jindřich Šnejdrla a Bohumil Belada, dále šéf dozorčí rady Pavel Veselý, tajemník komory Martin Fantyš a dva pracovníci sekretariátu Jan Záhorka a Jiří Felčárek sešli s Janem Velebou, prezidentem komory, aby se zamysleli nad nejpalčivějšími problémy, které ovlivňují další vývoj v agrárním sektoru.

 

Stanovili si priority. Mezi ně patří především podpora živočišné produkce a snížení propadu produkce vepřového masa. Zvýšená pozornost se věnuje nadále mléku a drůbežímu masu. S ohledem na dioxinovou aféru v sousedním Německu prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Veleba znovu upozornil na důležitost veterinárních kontrol a určité soběstačnosti v potravinách. „Měli bychom si víc považovat domácích českých potravin a musíme udělat takové kroky, aby se další snižování produkce živočišné výroby zastavilo,“ uvedl. Veleba dlouhodobě mluví o tom, že s rostoucí světovou populací v následujících letech poroste význam potravinové soběstačnosti, která bude pro jednotlivé státy stejně podstatná jako vlastnictví vody a zdrojů energie.

 

Prosazování české pozice k reformě

Vedení agrární komory se zabývalo i spoluprací s českými poslanci a senátory a s jednotlivými českými europoslanci. Chce prosazovat českou pozici k reformě společné zemědělské politiky po roce 2013. To se bude týkat nejen českých europoslanců, ale všech vlivných bruselských struktur. Například v rámci Grüne Woche koncem ledna v Berlíně proběhnou bilaterální jednání šéfa české agrární komory s protějšky ze západních zemí. „Musíme je přesvědčit, že požadavky nových zemí z prosincové konference z Brna jsou oprávněné a že je třeba je brát vážně“ poznamenal Veleba.

 

Zlepšit informační servis

Agrární komora chce letos zavést lepší systém a pravidelnost v poskytování informací členské základně. Stejně jako v předchozích letech se hodlá detailně věnovat sběru dat pro potřebné analýzy cen a ve spolupráci s bruselským zpravodajem Karlem Matouškem jednou až dvakrát měsíčně poskytovat svým členům podrobný přehled o jednotlivých komoditách. Bude se tak ještě pečlivěji sledovat stav tuzemských a evropských zásob, odhady sklizní a posuzovat vývoj cen s prognózami zahraničních analytiků.“ Hlavně ale půjde o pravidelný informační servis a celkovém dění a práci orgánů komory členů v předpokládané frekvenci dvakrát měsíčně.

 

Příprava na březnový sněm komory

Velkou pozornost přítomní věnovali přípravě březnového agrárního sněmu, který je letos sněmem volebním a předchází mu dílčí rozpravy s členskou základnou po jednotlivých regionech. Má to pro další dění v komoře velký význam, protože vedení komory se v terénu během několikahodinových rozprav setkává se svými členy a vyměňují si názory na věci, které provoz nejvíc tíží a dostávají impulzy, jak je řešit. Sami zase vysvětlují, co se již pro společnou věc vykonalo, jak se pokračuje a kde jsou případná úskalí. To vše probíhá v otevřené a neoficiální atmosféře.

Na závěr jednání si přítomní prohlédli natočený spot o životě na třech zemědělských farmách, který si agrární komora, respektive marketingový výbor, objednala u profesionálů s praxí při práci v televizním zpravodajství. Během patnácti minut se divák dozví základní fakta o pravidlech ekologického zemědělství a správné agrární praxe. Názorně se ukazuje, i co je welfare zvířat na hospodářstvích a jak se může farmaření stát srdeční záležitostí pro celé rodiny a jejich děti. Tento pořad se má stát součástí kampaně přibližující české zemědělství laické veřejnosti.

Eugenie Línková

Zařazeno v Agrární komora ČR