KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové formuláře pro registr půdy  (Portál farmáře)

28/01/11

Zdroj: MZe

V sekci Registr půdy – LPIS > Formuláře k podání jsou vystavené aktualizované formuláře týkající se registru půdy: Ohlášení rozorání travního porostu za účelem jeho obnovy, Ohlášení změny údajů evidovaných v evidenci půdy a Žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Formuláře slouží k tomu, aby zemědělec jednoduché změny v LPIS mohl vyřešit poštou.

Zařazeno v Zpravodaje IC