KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Německý problém s dioxiny a Česká republika

10/01/11

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) neobdržela prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) žádnou informaci, že by něco závadného směřovalo do ČR, ale jsme i v přímém kontaktu s orgány německého státního veterinárního dozoru. Kromě zásilky vajec do Nizozemska nesměřovala žádná zásilka mimo území Německa a všechny dotyčné farmy a hospodářství jsou uzavřeny.
 

 

V Německu v posledních dnech řeší nepříjemný problém se zjištěním nadlimitního množství dioxinů v krmném tuku, který byl použit pro výrobu krmných směsí pro drůbež a prasata. Existuje tedy závažné riziko, že se tyto rakovinotvorné látky kumulují v drůbežím mase, vejcích, popřípadě ve vepřovém mase prostřednictvím závadného krmiva.

 

Německá strana vydala prostřednictvím RASFF tyto informace: V listopadu bylo dodáno  celkem  526 tun krmného tuku od společnosti  Harles & Jentsch  do firmy Agrarhandelsgesellschaft mbH & Co (SAFU Zörbig) v Sasku – Anhaltsku. Společnost SAFU Zörbig použila krmný olej do krmných směsí pro prasata a drůbež v množství 2 – 3%.  Celkem přibližně 530 tun krmné směsi bylo vyrobeno 13. – 14. 11. 2010 a přibližně 542 tun 20. – 21. 11. 2010.

 

Kdyby bylo zjištěno, že kontaminované krmivo, nebo potenciálně kontaminované potraviny byly odeslány na území České republiky, byla by SVS ČR neprodleně informována a připravena podniknout veškeré nezbytné kroky k tomu, aby se tyto potraviny nedostaly až ke spotřebiteli.

 

I přes to, že dioxinový problém je problémem nikoli českým, rozhodl ústřední ředitel SVS ČR Milan Malena o jistých preventivních krocích: vytipovat distribuční centra, kam by mohly směřovat potenciálně závadné německé výrobky a odebrat u některých kontrolní vzorky a vyšetřit je na přítomnost dioxinů.

 

Na základě dosavadních poznatků, informací a zjištění nejsou na českém trhu, ani potenciálně závadné výrobky ani krmivo, což je dobrá zpráva jak pro zákazníky, tak pro chovatele hospodářských zvířat. Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna distribuce kontaminovaného krmiva do ČR, a vzhledem k výsledkům pravidelného monitoringu cizorodých látek, který celoročně provádí SVS ČR, lze říci, že výrobky českých producentů jsou v tomto ohledu zcela bezpečné. V posledních 5 letech nebyl zjištěn žádný nadlimitní nález dioxinů v produktech živočišného původu.

 

Je celkem pochopitelné, že situaci s jistým znepokojením sledují jak zástupci chovatelských svazů, zemědělců, výrobců potravin i spotřebitelů, proto podle Milana Maleny SVS ČR uvádí, že bude situaci pečlivě ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR nadále sledovat a bude i nadále v kontaktu s německou stranou.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz

Zařazeno v Veterinární správa