KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.,

10/01/11

Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

 

 

Typ předpisu: Nařízení
Číslo předpisu: 373/2010 Sb.
Datum schválení: 1.12.2010
Datum účinnosti: 1.1.2011
Zdroj: Sbírky zákonů
Částka: 136/2010 (pdf)
Ze dne: 17.12.2010
Strana: 5072
Oblasti úpravy předpisu: Včelařství. Včely.; Fondy.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;

 

Nadřazený předpis: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

 

Tento předpis novelizuje následující předpisy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, www.eAgri.cz