KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

07/01/11

Nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády Ustanovení části šesté čl. XI, pokud jde o body 1 až 6, a čl. XII, pokud jde o bod 1, nabývají účinnosti 15.12.2010.

 

 

Ustanovení části první čl. I, pokud jde o bod 18, čl. II, pokud jde o bod 2, části druhé až páté, části šesté čl. XI, pokud jde o bod 7, a čl. XII, pokud jde o bod 2, a části sedmé až jedenácté nabývají účinnosti 1.7.2011. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2011.

Typ předpisu: Nařízení
Číslo předpisu: 369/2010 Sb.
Datum schválení: 1.12.2010
Datum účinnosti: 15.12.2010
Zdroj: Sbírky zákonů
Částka: 134/2010 (pdf)
Ze dne: 15.12.2010
Strana: 5018
Oblasti úpravy předpisu: FINANČNÍ KONTROLA.; Státní finanční podpory.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;

Nadřazený předpis: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tento předpis novelizuje následující předpisy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz