KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka volné kapacity sila v Lovosicích  k  sušení kukuřice

04/01/11

Zdroj: ZZN Děčín, a.s.

Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. nabízí zájemcům o sušení kukuřice k okamžitému využití sušárenskou kapacitu sila v Lovosicích – Prosmykách.

 

         cena za sušení  :  48 Kč za odsušek  1 tunoprocenta

 

 

Kontakt :  Martin  K o l á ř – ředitel a.s.   603295331,

                  Jan  V l k  – vedoucí sila Lovosice   605275816,

                  Jiřina  K l í m o v á    vedoucí oddělení   603436439