KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mrazem proti zhutnění půdy

05/01/11

K výraznému snížení rizika zhutnění půdy po pojezdu mechanizace stačí, aby půda byla promrzlá do hloubky 2 až 3 cm.

 

Pokud se s polními pracemi začne brzy na jaře, je často půda kvůli vlhku jen těžko sjízdná. Vysokému riziku zhutnění jsou vystaveny především těžké půdy. Aby se nenarušila půdní struktura, doporučují se pojezdy strojů po povrchově zmrzlé půdě. Do jaké hloubky však musí být půda promrzlá, aby se zabránilo jejímu zhutnění?

Touto otázkou se zabýval Jan Rücknagel z  Univerzity Martina Luthera v Halle. Na stanovišti s jílovitou hnědozemí s obsahem vody 90 až 96 % polní kapacity byly při pojezdu traktorem se secí kombinací založeny čtyři pokusné varianty:

  • kontrola bez pojezdu,
  • nepromrzlá půda,
  • hloubka promrznutí půdy 2 až 3 cm,
  • hloubka promrznutí půdy 5 až 7 cm.

Zátěž zadních kol (680/75R32) činila 4,1 t při tlaku vzduchu v pneumatikách 0,8 bar. Ve všech variantách byla stanovena vzdušná kapacita a hydraulická vodivost půdy. Po pojezdu mechanizace byla měřena hloubka kolejí. Výsledky:

  • Průměrná hloubka kolejí v nepromrzlé půdě činila 3,2 cm. Při promrznutí půdy do hloubky 2 až 3 cm se snížila na 1,4 cm a při promrznutí do hloubky 5 až 7 cm se pohybovala okolo 1,1 cm.
  • Pojezd po nezmrzlé půdě zhutnil ornici (nižší vzdušná kapacita, nasycená hydraulická vodivost půdy). V hloubce 7 až 13 cm zůstala půdní struktura neporušená jen částečně.
  • Ve variantách se zmrzlou půdou bylo oproti tomu tlakové zatížení výrazně zredukováno. Půdní struktura zůstala zcela neporušená, přičemž mezi sledovanými hloubkami promrznutí půdy se nevyskytly žádné podstatné rozdíly.

Závěr: Hloubka promrznutí půdy od 2 do 3 cm již k redukci zhutnění stačí. Tato hloubka je vhodná pro mělké zpracování půdy při zaorání meziplodin.

Top Agrar, 2010, č. 12, s. 53

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba