KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mimořádná tisková konference AK ČR 6.1.2011 k výskytu dioxinů v potravinách v SRN

10/01/11

Zdroj: AK ČR

 

Co jsou to dioxiny:

 • Dioxiny patří mezi nejvíce jedovaté látky na Zemi, z tohoto titulu jsou vysoce nebezpečné a toxické i ve stopových množství, přijatelné limity jsou stanoveny v pikogramech na kg živé hmotnosti (pikogram = trilióntina gramu!);

 

 • již minimální koncentrace způsobují hormonální poruchy, poruchy v reprodukci živočichů a člověka, poškození imunitního systému, jsou to látky karcinogenního charakteru. Působí negativně na lidský plod, přispívají ke vzniku vývojových vad, jsou přenášeny v mateřském mléce a způsobují poškození centrálního nervového systému;

 

Možný dopad kontaminovaného krmiva v SRN:

Pokud by kontaminovaný tuk byl použit jenom do krmných směsí pro prasata:

 • 2.700 tun tuku = 40.000 tun vepřového masa

Co z toho plyne pro nás:

Jedna otázka

 

Jedna výzva

 

Jedna žádost

 • žádáme stát o totální kontroly veškerého masa a vajec dováženého z Německa do ČR, nebo přímo o uzavření hranic a dovozů a to po dobu do vyšetření celé této události s prioritou ochrany tuzemského trhu!
 • vraťme se k politice potravinové soběstačnosti!

Odborné údaje k dioxinům
Dioxiny – charakteristika skupiny příbuzných látek

 • souhrnné označení skupiny pro více než 200 chemických látek podobné struktury, které se objevily jako vedlejší produkty při výrobě, využití a likvidaci jiných, běžných látek. Jde například o spalování uhlí, zpracování kovů, spalovny odpadu, pálení mořeného dřeva, bělení papíru chlórem, nátěry, spalování plastů, podlahových krytin, pálení komunálního odpadu, apod.
 • zjednodušeně řečeno dioxiny vznikají lidskou činností především při spalování odpadu obsahující sloučeniny s chlórem, či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se používá chlór;
 • v masivnější míře se v prostřední objevují v návaznosti na rozvoj průmyslové činnosti člověka spojené se zpracováním a využitím chlóru, a to ve druhé polovině 20. století;
 • patří mezi nejvíce jedovaté látky na Zemi, z tohoto titulu jsou vysoce nebezpečné a toxické i ve stopových množství, přijatelné limity jsou stanoveny v pikogramech na kg živé hmotnosti (pikogram = trilióntina gramu!);
 • již minimální koncentrace způsobují hormonální poruchy, poruchy v reprodukci živočichů a člověka, poškození imunitního systému, jsou to látky karcinogenního charakteru. Působí negativně na lidský plod, přispívají ke vzniku vývojových vad, jsou přenášeny v mateřském mléce a způsobují poškození centrálního nervového systému;
 • díky své chemické stabilitě, nerozpustnosti ve vodě a schopnosti kumulace v organismech (tělesný tuk) setrvávají po desetiletí v životním prostředí a dokáží být distribuovány i tisíce kilometrů od původního zdroje;
 • do lidského organismu se dostávají kontaminací potravního řetězce především a převážně potravinami živočišného původu;
 • v současné době jsou přijata přísná pravidla pro ochranu prostředí (zákazy výroby a použití definovaných látek). Likvidace probíhá při řízeném spalování za velmi vysokých teplot;
 • v pohledu ochrany životního prostředí je nejlepší obranou prevence ve výrobě, využití, likvidaci a pečlivého monitoringu těchto látek.

 

Nárůst dovozů masa (tis. t., ČSÚ)

 

Zpracovala AK ČR Praha ke dni 6. lednu 2011

kupujte české maso, nic neriskujete, chráníte své zdraví!lze skutečně zaručit, že se k nám z celkem cca 200.000 tun dovezeného vepřového masa za rok 2010 ze zahraničí (většina ze SRN) nedostalo žádné maso kontaminované dioxiny?

Zařazeno v Agrární komora ČR