KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodika kontroly zdraví zvířat  

05/01/11

Každým rokem se poněkud mění metodika kontrol zdraví zvířat. Pro příští rok 2011 bude změna spočívat zejména v úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Některá povinná vyšetření se ruší, u jiných se snižuje jejich četnost.
 

U drůbeže je v reprodukčních chovech slepic ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že v roce 2011 zde bude vakcinace proti salmonelám pouze dobrovolná.

U domácích prasat se bude vyšetřovat jen 25 % poražených zvířat díky tomu, že se u nás nevyskytuje klasický mor prasat a ubývá i zjištění protilátek proti tomuto onemocnění u černé zvěře.

 

Pokud nebyl u černé zvěře v  okresech žádný výskyt protilátek u černé zvěře, budou se zde vyšetřovat pouze 3 % poražených prasat. V tomto ohledu se ruší i prohlídka ulovených divokých prasat. (Vyšetření na trichinelózu je jiná věc, to jsou lovci povinni i nadále). U koní zaniká povinnost plošně vakcinovat proti chřipce, ovšem v případě „svodu“, tj. výstav, závodů apod., musí být kůň v imunitě i nadále.

 

V roce 2010 se naposledy vakcinovaly lišky proti vzteklině – v České republice se tato nákaza nevyskytuje od roku 2004. V roce 2011 se budou vyšetřovat jen 4 lišky na sto kilometrů čtverečních (ulovené i uhynulé).

 

Zajíci budou vyšetřováni na brucelózu a tularemii jen na základě podezření, popřípadě podle požadavků monitoringu. To znamená 3 zajíci na sto kilometrů čtverečních a bude to zhruba 2 400 zajíců za rok.

 

Smyslem „nové“ Metodiky kontroly zdraví zvířat, kterou Státní veterinární správa České republiky (SVS CR) vypracovala a Ministerstvo zemědělství schválilo, je reflektovat zlepšující se nákazovou situaci a ušetřit peníze jak chovatelům, tak i ze státního rozpočtu.

 

Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011 můžete najít také na webových stránkách SVS ČR.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz

Přílohy:
Metodika kontroly zdravi zvirat a nařízené vakcinace na rok 2011.pdf  (PDF, 298 KB)