KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Méně případů bluetongue

21/01/11

Díky vakcinaci skotu se vyskytuje stále méně případů katarální horečky ovcí.

 

Do listopadu roku 2010 bylo v Evropské unii zaregistrováno méně než 100 případů propuknutí nákazy bluetongue. Nejčetnější výskyt tohoto nepříjemného infekčního onemocnění byl v oblasti Středozemního moře. Španělsku bylo postiženo nejvíce, vyskytlo se zde 44 případů onemocnění. Následovala Itálie s 30 a Řecko s 12 případy katarální horečky ovcí.

 
V roce 2009 byl přitom na území EU hlášen výskyt ještě 1 100 případů tohoto onemocnění. Tento rapidní pokles počtu nových případů je připisován na vrub vakcinace proti viru katarální horečky ovcí vyvolaného sérotypem 8 prováděné u skotu, ovcí a koz.

 
Více informací je k dispozici na adrese www.landwirtschaft.ch


Weniger Blauzungenfälle Dlz primus rind, 2011, č. 1, s. 4

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Veterinární správa