KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kupírování ocásků jen s atestem  

12/01/11

Kupírování ocásků u selat se odůvodňuje prevencí proti kanibalismu, v Severním Porýní-Vestfálsku ho však bude možné provádět již jedině na základě veterinárního atestu.

Severní Porýní-Vestfálsko Zkracování ocásků u selat po porodu by mělo být v této zemi výrazně omezeno již od 1. ledna letošního roku, kdy vstoupila v platnost nová vyhláška ministerstva ochrany klimatu, životního prostředí, zemědělství, ochrany přírody a spotřebitele (MKULNV). Napříště by měli chovatelé prasnic kupírovat kojeným selatům ocásky jedině v případě, že faremní veterinární lékař výkrmy, do které odchovaná selata půjdou na výkrm atestem potvrdí, že tamní chovatelské zařízení již přijalo opatření ke zlepšení chovatelských podmínek, ale i přesto dál přetrvává nebezpečí kanibalismu tj. okusování ocásků. Chovatelé prasnic, kteří by selatům ocásky kupírovali aniž by takový veterinární atest měli k dispozici, by riskovali odebrání prémie vyplácené v závislosti na výsledcích kontroly CC (Cross-Compliance). MKULNV odůvodnilo přijetí vyhlášky tím, že rutinní používání podle zákona povoleno nebude, ale v odůvodněných jednotlivých případech to možné bude.

 
Na základě masivních diskusí, které změna pravidel vyvolala, se teprve uvidí, zda a jak bude toto opatření realizováno v praxi. 
 
Atest für Kupieren gefordert Dlz agrarmagazin, 2010, č. 11, s. 12

Zdroj: www.agronavigator.cz