KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontaminované maso pronikne k nám

24/01/11

V posledních dnech přicházejí do pražského sídla Agrární komory ČR desítky dopisů od spotřebitelů, ale i řady odborníků – veterinářů, hygieniků a lidí z provozů. Vyjadřují v nich podporu prezidentovi komory Janu Velebovi, který upozorňuje na úskalí průniku kontaminovaných potravin do České republiky.
 

 

Šéf této nevládní organizace zároveň vysvětluje, v čem spočívá  pád živočišné produkce, jež už nestačí krýt soběstačnost České republiky v potravinách.

 

Na aktuální problémy v živočišné výrobě upozornil Jan Veleba také na tiskové konferenci svolané Agrární komorou ČR 18. ledna v Pardubicích, v sídle Centroodbytu. V této odbytové organizaci se odehrávají  obchody s jatečnými zvířaty a monitorují se ceny na světových trzích.

 

Němci se pokusí přebytečné maso prodat v zahraničí

Agrární komora vyzvala masokombináty a jatka, aby neodebíraly vepřové maso z Německa. „Kvůli dioxinové aféře totiž v Německu prodej vepřového masa silně klesl a producenti se je pokusí prodat v zahraničí,“ řekl ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal. Německé kontaminované maso by se tak mohlo objevit i na českém trhu. „V Německu je výrazný přetlak vepřového masa. Čína a Korea uzavřely své hranice. Jsou signály, že budeme pojistný ventil, kam to maso unikne. Proto ta výzva,“ řekl Stibal.

 

Honba za ziskem a gangsterismus

„Do České republiky se měsíčně doveze 17 000 tun vepřového, což je denně 85 kamionů. Dioxiny se míchaly do krmiv už od března 2010,“ upozornil Veleba. Šéf Agrární komory ČR také zmínil, že už velmi malé dávky dioxinů jsou zdraví nebezpečné. Nabourávají imunitní systém, způsobují snížení plodnosti a mají rakovinotvorné účinky. Dioxiny se dostaly do krmiv prostřednictvím tuků, které se používají jako pojivo. Výrobci využili odpad masných kyselin, který vzniká při výrobě biopaliv. Producenti krmných směsí je pak přimíchali do krmiv.

„Je to honba za ziskem, za snížení nákladů. Je to gangsterismus, který by se měl stát trestným činem,“ dodal Veleba. Je nutné chránit spotřebitele označením země původu na potravinářských výrobcích, řekl. Zástupci zemědělských firem dnes upozornili, že se maso dováží nejen do obchodů, ale jídelen či mateřských škol. „Celá západní hranice od Chebu po České Budějovice je tímto ohrožena,“ řekl Josef Pyšek, ředitel společnosti LZ Odbyt z Klatovska.

 

Pokles soběstačnosti ve vepřovém se zrychluje


Veřejnost, jak vyplynulo s posledních průzkumů, by dávala ráda přednost domácímu vepřovému masu. Bohužel, je ale situace taková, že v současné době stavy prasat dál klesají a soběstačnost v této komoditě je sotva padesátiprocentní. Jan Veleba to demonstroval na tiskové konferenci prostřednictvím čísel, která jsou uvedena v tabulkách.

Stavy prasat

Rok

Prasata celkem

Počet prasnic

1960

3 499

342

1970

3 169

248

1980

4 797

365

1990

4 790

311

2000

3 688

297

2003

3 363

283

2010

1 909

133

 

 

Výroba vepřového masa

 

Rok

Množství (t)

2001

396 107

2004

411 194

2010

284 572

 

 

Od roku 2008 klesá meziročně výroba vepřového masa o deset procent. V roce 2011 se pokles zvýší na 15 až 20 procent. V roce 2011 poklesne soběstačnost ve vepřovém mase pod 50 procent.

 

Výsledky průzkumu potvrzují další propad v produkci

„Na území České republiky vznikají rozsáhlé regiony bez chovu prasat. To povede k situaci, kdy české masokombináty budou trpět nedostatkem suroviny a během dvou let tohoto vývoje ztratí svoji výrobní a ekonomickou opodstatněnost 20 až 30 % masokombinátů. Zaměstnanost ve venkovském prostoru se dál sníží,“ uvedl Veleba.

 

 


 

Požadavky AK na zlepšení ochrany spotřebitelů

  • Iniciovat na Radě ministrů zemědělství EU značení potravin striktně podle jejich země původu.
  • Zavést povinnost přesné evidence všech dovážených čerstvých potravin obdobně, jako zavedlo Maďarsko.
  • Zahájit informační kampaň směrem ke spotřebitelům.
  • Zrovnoprávnit veterinární atesty mezi ČR a SRN.
  • Vyzýváme masokombináty, aby si chránily své dobré jméno a nedovážely ze Spolkové republiky Německo vepřové maso za dumpingové ceny.

 


 

 

Eugenie Línková

K 31. březnu 2011 se sníží stavy prasat meziročně o třináct procent, z toho stavy prasnic o devatenáct procent. Největší pokles zaznamenává Jihočeský kraj – stavy prasat mínus 25 %, z toho prasnic o 37 % méně  a dále i kraj Olomoucký – stavy prasat mínus 25 %, z toho prasnic o 35%.

Pokud jde o dioxinovou aféru, situace podle agrární komory není pod kontrolou. Česko neví, kolik masa s obsahem nebezpečných dioxinů se dostalo na český trh. „Jde o fatální selhání německých orgánů. A česká strana neučinila žádná preventivní opatření,“ řekl prezident komory Jan Veleba.