KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Intenzivní kontroly se zaměřují nejen na potraviny, ale i na krmiva

10/01/11

Na pokyn ministra zemědělství Ivana Fuksy zintenzivnily kontroly potravin, které je možno v souvislosti s nálezy dioxinů v sousedním Německu považovat za rizikové. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se zaměřila na kontroly vajec, drůbežího a vepřového masa zejména v obchodních řetězcích s vazbou na dodávky z Německa.

 

 

Státní veterinární správa je v přímém kontaktu s orgány německého státního a veterinárního dozoru. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský kontroluje výrobny olejů, které jsou u nás registrovány jako krmivářské provozy.

 

„Spotřebitelé se mohou spolehnout na důkladné kontroly českých dozorových orgánů, které se teď ještě zintenzivnily. Je to pro spotřebitele ovšem také impuls více se zajímat o kvalitu a původ potravin a upřednostňovat domácí výrobky,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Na pokyn ministra Fuksy zintenzivnily příslušné organizace – Státní veterinární správa, Státní potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – kontroly potravin, které je možno v souvislosti s nálezy dioxinů v sousedním Německu považovat za rizikové. Přestože nebyla zaznamenána informace o dovozu rizikových potravin z Německa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zaměřila na intenzívní kontroly vajec, drůbežího a vepřového masa zejména v obchodních řetězcích s vazbou na dodávky z Německa.

 

„Vzhledem k tomu, že vyhodnocení laboratorních zkoušek na dioxin trvá několik dní, vyzveme dovozce a zpracovatele k větší součinnosti s veterinární správou a k tomu, aby sami aktivně přicházeli s analýzami nezávadnosti produktů, které chtějí umístit na našem trhu,“ dodal ministr Fuksa. Státní veterinární správa je v přímém kontaktu s orgány německého státního a veterinárního dozoru. Podle jejich šetření kromě zásilky vajec do Nizozemska nesměřovala žádná zásilka s rizikovými potravinami mimo území Německa a všechny farmy a hospodářství, které byly v kontaktu s dotyčnými krmivy, jsou uzavřeny.

 

České kontrolní orgány se nesoustřeďují jen na potraviny, ale sledují také krmiva. S ohledem na události v Německu provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) okamžité kontroly výroben olejů, které jsou u nás registrovány jako krmivářské provozy. Kontroly jsou zaměřeny i na správné postupy skladování a nakládání s krmnými oleji.

 
V pondělí 10. ledna 15 hodin na tiskové konferenci budou ministr Fuksa i ředitelé uvedených kontrolních organizací informovat o dosavadním postupu zintenzivněných kontrol a jejich průběžných výsledcích.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eAGRI.cz