KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k podání žádostí o přidělení nových nebo zvýšení stávajících individuálních kvót mléka v kvótovém roce 2010/2011

12/01/11

V souladu s § 7 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude k 1.3.2011 realizováno přidělování nových a zvyšování stávajících individuálních kvót mléka pro kvótový rok 2010/2011.

 

 

Žádosti musí být doručeny na příslušné RO SZIF nejpozději dne 31.1.2011. Formuláře žádostí o přidělení nové nebo zvýšení stávající individuální kvóty mléka jsou vyvěšeny na portále SZIF – Správa mléčných kvót – v souborech ke stažení.

Odkazy na formuláře:

Žádost o přidělení nové kvóty zde

Žádost o zvýšení stávající kvóty zde

Zařazeno v Mléko a maso, MZe ČR, SZIF