KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Elektronické hlášení pro vinaře na SZPI – Portál farmáře

12/01/11

Zdroj: MZe

V Registru vinic byla uživatelům portálu farmáře zpřístupněna tři nová podání pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Jedná se o Hlášení o zvyšování cukernatosti, Oznámení o zvyšování/snižování obsahu kyselin a Hlášení o slazení. Elektronické hlášení nevyžaduje digitální podpis. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.

Funkčnost je přístupná po přihlášení uživatele na portál eAgri a spuštění aplikace Registr vinic. V levém menu je nový odkaz Elektronická hlášení SZPI (cukernatost, slazení vína, kyseliny). Rozkliknutím tohoto odkazu je zobrazen jak seznam elektronicky podaných hlášení, tak seznam rozpracovaných, neodeslaných hlášení. Zde je i možnost výběru nového hlášení. V konkrétním hlášení (oznámení) jsou již předplněny údaje o podávajícím subjektu. Pro využití elektronického hlášení není vyžadován elektronický podpis. Aktualizovaná příručku pro ovládání aplikace registru vinic je k dispozici ke stažení v příloze této novinky.

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC