KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotační výzva – 8. kolo příjmu žádostí o dotaci z OP Rybářství

07/01/11

Zdroj: SZIF

 

Zahájení příjmu žádostí: 8.2.2011
Poslední možnost podání žádosti: 25.2.2011  13:00
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz

 

Tato výzva se týká následujících opatření a záměrů OP Rybářství:

  • 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměr a), b), c), d), e)
  • 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) a b)
  • 3.1. Společné činnosti
  • 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr b) a e)

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 8.2.2011 do 25.2.2011 do 13 hodin.

 

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

 

Související odkazy:

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. a 2.4. OP Rybářství 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. OP Rybářství 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.3. OP Rybářství 

ke stažení zde 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz