KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dioxinová bublina splaskla, nikdo si nevšiml

24/01/11

Zdroj: SVS ČR

 

Je to tak, „drama“ skončilo a jeho aktéři odcházejí bez potlesku, neboť divákům je možná trapné, že na to skočili?

 

Podle informací z Německa, kde problém s kontaminovaným krmivem vznikl, se ukazuje, že když už se zhruba v 10 % zjistí v mase nadlimitní množství dioxinů, jde o tak minimální překročení přísné normy, že opravdu k přímému ohrožení zdraví člověka nemohlo dojít. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že kdyby se na aféru s kontaminovaným krmivem nepřišlo, zdravotní riziko by existovat opravdu mohlo.

 

Jak Státní veterinární správa ČR včera uvedla, ve vzorcích masa z Německa se nezjistilo nadlimitní množství dioxinů a neprokázalo se to ani v dalších zásilkách, ze kterých byly odebrány vzorky. Dnes máme již 22 vzorků negativních (z 31). Zákazníci tedy nemají nejmenší důvod k obavám.

 

Ve včerejší anketě Hospodářských novin položili otázku „Měl by stát zakázat prodej německých produktů, i když se zatím žádné vzorky s dioxiny neodhalily?“ Lidé odpověděli v 91 % ANO!

 

Jak těžko se asi odpovídá na tak zavádějící otázku. Připusťme, že státem se může rozumět orgán, který může zákaz vyslovit, tedy Státní veterinární správa. Ale za prvé, k zákazu nebyl žádný důvod, tím méně nyní. Za druhé, orgán státního veterinárního dozoru může něco zakázat jedině na základě důvodného podezření, že úřady země původu nekonají, tak jak mají (navíc zákaz může vydat, popřípadě schválit, jen Evropská komise). A podezření zde nebylo, přestože se objevily snahy toto tvrdit.

 

Není, a ani nebyl důvod k žádné panice. A pokud jde o české výrobky, soustavně se přesvědčujeme, že vyhovují limitům pro dioxiny i pro jiné kontaminanty, například na základě uskutečňování Plánu monitoringu cizorodých látek.

 

Zdroj: www.SVSCR.cz, 21.1.2011