KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Další průběžné výsledky testů potvrdily nezávadnost potravin na českém trhu

19/01/11

Tisková zpráva – Průběžné výsledky testů potvrzují, že potraviny na českém trhu jsou v pořádku. Dozorové orgány v ČR pokračují v intenzivních kontrolách na základě příkazu ministra zemědělství Ivana Fuksy.

„Podle průběžných výsledků pokračujících kontrol nebyly do dnešního dne zjištěny v České republice žádné potraviny s nadlimitním obsahem dioxinů. Spotřebitelé by se navíc měli zajímat o původ potravin v obchodech, které je každý prodejce povinen evidovat a má být schopen doložit, a měli by se soustřeďovat na domácí produkty,“ shrnuje ministr Fuksa.

Státní veterinární správa (SVS) prověřuje téměř třicet vzorků. Všechny, u kterých jsou k dnešnímu dni ukončeny výsledky rozborů, jsou v pořádku. Rozbory dopadly dobře u vepřového, u kuřecího, u krůtího masa, i u vajec. Státní zemědělská a potravinářská inspekce prověřuje dvacet pět vzorků různých potravin, z nichž je šetření ukončeno s negativním výsledkem u více než poloviny. Vzorky byly odebrány převážně ve větších obchodních řetězcích. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zatím nemá ukončená laboratorní vyšetření vzorků výrobců krmných tuků a chovatelů v příhraničí. Za poslední tři roky však ústav v rámci monitoringu nezjistil nadlimitní množství dioxinu v krmivech na našem území. Aktuální šetření také nezjistila žádné porušení technologické kázně ani právních předpisů. Státní veterinární správa v rámci standardního monitoringu za posledních pět let nezjistila nadlimitní množství dioxinu v surovinách a potravinách živočišného původu.

Na základě Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF byl dodatečným oznámením SRN ze dne 14. 1. 2011 nahlášena distribuce potenciálně kontaminovaného vepřového masa do ČR, jednalo se o množství asi 4,5 tuny. Toto maso bylo dodáno 2. a 3. ledna do Středočeského a Ústeckého kraje – do veřejného stravování. SVS z dodávky cca 4,5 tuny vepřového masa zajistila 1.000 kg, maso pozastavila a odebrala vzorky, výsledek bude znám zítra nebo pozítří.

Podle veškerých dostupných šetření všechno, co je uvolňováno do tržní sítě z naší zemědělské produkce, nenese ani stín podezření. To, co je uvolněno na intrakomunitární trh, musí splnit podmínky zdravotní nezávadnosti. Dosavadní výsledky testů to potvrzují.

Více informací lze nalézt na těchto internetových odkazech: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/
http://www.svscr.cz/index.php?art=4742

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe