KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizace Pravidel opatření I.3.3. PUZČ EAFRD v rámci PRV

04/01/11

Dne 16.11.2010 byla ministrem zemědělství ČR schválena a podepsána upravená (zpřesněná) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 (Pravidla) pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) a to s účinností od 1.1.2011.

 

Hlavní změnou je zrušení povinnosti úředně ověřených podpisů na formulářích žádostí a čestných prohlášeních, což znamená významné snížením administrativní zátěže žadatelů.

S aktuálním a úplným zněním Pravidel je možné se seznámit:

  1. na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a osa I/Předčasné ukončení zemědělské činnosti)
  2. na internetových stránkách SZIF www.szif.cz v sekci PRV, OSA I., opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

V Praze dne 17.12.2010

Zdroj: www.eAgri.cz, Ministerstvo zemědělství ČR