KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizace leteckých snímků a dat katastru v LPIS – Portál farmáře

25/01/11

Zdroj: www.eagri.cz

Ve veřejném registru půdy byly již aktualizovány letecké snímky oblasti "střed" pořízené v roce 2010 s přesností 25 cm. Tyto snímky jsou podstatně přesnější než ty doposud používané. Nové snímky jsou již dostupné i v tzv. WMS službách pro komerční zemědělské software. V LPIS pro farmáře budou nové snímky aktualizovány do 20. ledna. Snímky budou využívány zejména pro zpřesnění zákresů hranic půdních bloků v rámci tzv. mimořádné aktualizace a je proto v zájmu zemědělců, aby si místní situaci prohlédli dopředu. Dále s ohledem na termín podání přiznání daně z nemovitostí (31. leden) se budeme snažit maximálně urychlit aktualizaci dat katastru nemovitostí v LPIS. Předpokladem je, že data katastru k 1. lednu 2011 budou v LPIS k dispozici kolem 20. ledna 2011.

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC