KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v PRV ČR 2007-2013

22/12/10

Dne 9. 12. 2010 schválil Ministr zemědělství v souladu s bodem 15., odstavcem 1 obecné části Pravidel zpřesnění Pravidel pro žadatele pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie č. j. 14932/2010-10000.

 

 

Schválená změna se týká písmene u), kapitoly 4 obecné části Pravidel a znamená významné zmírnění tvrdosti podmínek pro žadatele:

Původní znění:

Dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace nejsou u Žádostí zaregistrovaných na RO SZIF možné a přípustné; C.

Nové znění:

Dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace u Žádostí zaregistrovaných na RO SZIF nejsou (bez vyzvání SZIF) možné a přípustné; C.

 

Pravidla ke stažení

 

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. zde

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 16. 12. 2010