KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci a potravináři mezi nejlepšími

06/12/10

V letošní anketě Českých 100, kterou každoročně vyhlašuje společnost Comenius, se na třetím místě umístil holding Agrofert a tři místa obsadil se svými dvěma dceřinými společnostmi holding Agrotrade řízený generálním ředitelem Zdenkem Tomanem.
 

 

Z dalších potravinářských firem jsou ve stovce nejlepších v České republice ZŘUD masokombinát Písek, dále masokombinát Krásno a společnost Bohemia Sekt. Mezi oceněnými byly i dvě zemědělské firmy – Agrodružstvo Lhota pod Libčany a Farma Dvořák Čelkovice na Táborsku.

 

Úkol: vypořádání členských vkladů členů


Agrodružstvo Lhota pod Libčany vzniklo v roce 1996 jako jeden z právních nástupců transformovaného Zemědělského družstva Lhota pod Libčany na Královéhradecku. Základní kapitál v té době činil zhruba 16 milionů korun a byl tvořen převážně padesáti tisícovými základními členskými vklady členů. Úkolem družstva kromě zemědělské podnikatelské činnosti je vypořádání členských vkladů – majetkové účasti na podnikání družstva, které byly v roce vzniku pronajaty společně s pozemky na dobu určitou, na patnáct let. V současné době je vyplacen majetek zhruba třetiny členů, zbylé závazky budou řešeny podle smluv v roce 2011.

 

Družstvo s dvaceti šesti vlastníky

Faktickým vlastníkem Agrodružstva Lhota pod Libčany je 26 členů, kteří odmítli vypořádání a veškerý transformací vypočítaný majetek vložili do podnikatelské činnosti družstva. Majetek oprávněných osob z hlediska transformačního zákona byl v drtivé míře vypořádán nebo se ještě postupně podle uzavřených smluv dovypořádává v sesterské firmě Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany, se kterou se i nadále počítá pro další podnikatelskou činnost.

Firma hospodaří na 2800 ha zemědělské půdy v okresech Hradec Králové, Pardubice a Trutnov. Převážná většina pozemků je pronajatá, v posledních pěti letech družstvo nakoupilo vlastní pozemky v kupní hodnotě zhruba 25 milionů korun, což odpovídá výměře 250 ha. Předmětem činnosti je klasická zemědělská výroba. 

„V letošním roce jsme dokončili stavbu zemědělské bioplynové stanice o výkonu 536 KW. Tržby z prodeje elektřiny a využití tepla bude do budoucna dalším kamínkem v mozaice diverzifikace podnikatelských činností. Navíc budeme mít vyřešenou ekologickou likvidaci odpadů ze živočišné výroby, a tím splněny náročné podmínky cross compliance a GAEC,“ uvedl Pavel Veselý, předseda představenstva Agrodružstva Lhota pod Libčany okres Hradec Králové.. „Jedním z cílů našeho podnikání je i udržení zaměstnanosti v našem mikroregionu. Zaměstnáváme asi 80 pracovníků a jejich průměrný výdělek dlouhodobě odpovídá průměrnému výdělku všech kategorií v ČR. Vzhledem k tomu, že je mzda v kategorii zemědělství v ČR daleko pod celkovým průměrným výdělkem republiky, považujeme tuto skutečnost za velmi cennou. Udržení zaměstnanosti je však podmíněno udržením kladné rentability živočišné výroby.

Jsme aktivními členy nevládních zemědělských organizací, zejména Agrární komory České republiky,“ uzavřel Veselý, který je v agrární komoře předsedou dozorčí rady.

 

Rodinná farma Dvořákových

Jedná se o běžný zemědělský podnik, který se převážně zabývá rostlinnou výrobou, na 600 ha je pšenice, na 300 ha řepka, na 300 ha sladovnický ječmen, slunečnice, kukuřice, mák a plocha pro zajištění sena.

Skot holštýnského plemene v počtu 120 kusů je ustájen v jedné z prvních stájí éry ministra zemědělství Bohumila Kubáta.

Profese mechanizátor ovlivnila zaměření kovovýroby, která má výrazný podíl na farmě od jejího založení. Kovovýroba se též zabývá výzkumem a vývojem strojů pro zemědělství. Za zmínku stojí český třínápravový traktor, který byl podle vlastního patentu za přispění konsorcia Ministerstva průmylsu a obchodu ČR vyvinut do stadia prototypu a osm let zastává bez zálohy hlavní práce ve zpracování půdy v podniku. Na zakázku firmy z EU-15 byl vyvinut diskový podmítač a radličkový podmítač. Zajímává je sušička obilí, která díky vodnímu přenosu tepla umožňuje využít i odpadní energii biostanic.

„Rok 2010 se odehrával ve znamení předání podniku další generaci. Po daňových otřesech s tím spojených se firma zkonsolidovala a již slušně funguje pod novou hlavičkou,“ uvedl Josef Dvořák s odkazem na syna, který bude pokračovatelem rodinné agrární tradice.

Eugenie Línková

 

Josef Dvořák pamatuje práci v zemědělství ještě před rokem 1957, než rodiče vstoupili do JZD. Sám v socialistickém zemědělství jako mechanizátor pracoval osmnáct let. V roce 1990 založil Farmu Dvořák na 7,5 ha, ta si letos s 1500 ha připomíná dvacet let působení v českém daňovém systému.