KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zájem o program Školní mléko se razantně zvýšil

16/12/10

Zdroj: Tisková zpráva – Mze

Tisková zpráva – O program Školní mléko je mezi školami v České republice veliký zájem, do projektu se zapojilo bezmála tři tisíce škol. Oproti předcházejícímu školnímu roku výrazně narostl počet škol zapojených do programu, a s tím se zvýšily i dodávky mléka a mléčných výrobků do škol.

Při meziročním hodnocení školního roku 2009/2010 a školního roku 2008/2009 je patrný nárůst jak v zapojení škol do programu (o 38,7 %), tak i ve vyšších dodávkách mléka a mléčných výrobků do škol (o 104%).

Rostoucí zájem o program školního mléka ze strany škol i mateřských školek pokračoval i v dalším období, což dokládá hodnocení za leden až říjen 2010 v porovnání s lednem až říjnem 2009. Zvýšilo se zapojení škol do programu o 41 % na průměr zapojených škol 2 877. Dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol se zvýšily o 72,7 % na 10 853 214 ks (za období leden až říjen). „Čísla jasně vypovídají o úspěšnosti tohoto projektu. Pro producenty mléka je to vítaná doplňková cesta prodeje jejich výrobků, pro děti možnost sáhnout po zdravém a čerstvém mléčném výrobku, kdykoliv dostanou chuť,“ ohodnotil výsledky projektu ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Program podpory potřeby školního mléka běží v ČR od roku 1999 a celosvětově je do něj zapojeno cca 80 zemí. Podpora distribuce mléka ze strany EU existuje v různých obměnách již více než 30 let. Ve školním roce 2008/2009 bylo ve školách v 25 členských státech distribuováno přes 300 tisíc tun mléka (včetně výrobků z něj), přičemž Společenství přispělo cca 55 mil. EUR.

20. června 2009 vláda ČR schválila nařízení vlády č. 238/2009 Sb., s platností od 1. srpna 2009, kterým se mimo jiné upravil sortiment podporovaných mléčných výrobků v návaznosti na přímo použitelné předpisy ES. Příjemci podpory dle nařízení Komise (ES) č. 657/2008 jsou žáci mateřských škol, základních a středních škol.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Doplňující informace

 

Období

Zapojeno škol do programu „školní mléko“

Dodáno výrobků do škol

v tis. ks

Finanční podpora ČR

v mil. Kč

Finanční podpora EU

v mil. Kč

Podpora celkem

 

v mil. Kč

Září až prosinec 1999 3 016 2 875 9 0 9
Rok 2000 2 882 9 694 29 0 29
Rok 2001 2 911 10 443 29,6 0 29,6
Školní rok 2001/2002 3 024 22 854 62,5 0 62,5
Školní rok 2002/2003 3 115 23 170 63,3 0 63,3
Školní rok 2003/2004 2 777 20 802 55 2,6 57,6
Školní rok 2004/2005 2 696 18 433 32,8 22,3 55,1
Školní rok 2005/2006 2 516 14 970 30,4 14,8 45,2
Školní rok 2006/2007 2 572 18 421 42,7 14,9 57,6
Školní rok 2007/2008 2 644 17 497 46,1 15,9 62,0
Školní rok 2008/2009 2 111 6 773 8,1 8,1
Školní rok 2009/2010 2 927 13 818 44,9 12,1 57,0

Pramen:SZIF

Přehled dodávek mléka a mléčných výrobků do škol v rámci programu „školní mléko“

Počty dodaných balení v ks Leden – říjen 2010 Leden – říjen 2009
Polotučné mléko neochucené 977 984 571 862
Polotučné mléko ochucené 6 622 419 5 067 391
Jogurty ochucené ovocné 534 441 209 124
Jogurty ochucené ostatní 160 185 15 217
Čerstvé a tavené sýry 105 535 366
Smetanový krém 2 426 598 420 761
Kysané mléko 26 052
CELKEM 10 853 214 6 284 721

Pramen:SZIF