KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky veterinárních kontrol v roce 2010

13/12/10

Zdroj: SVS ČR

 

Jednou z priorit státního veterinárního dozoru je, kromě dozoru nad vznikem potravin živočišného původu, i dozor nad zdravotní nezávadností výrobků uváděných na trh. Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) organizuje také každoročně několik mimořádných kontrolních akcí, které se týkají celého sektoru veterinárního dozoru.

 

Přestože jde o výrobky z členských zemí EU a z tzv. třetích (nečlenských) zemí, které byly pohraničními veterinárními stanicemi na vnějších hranicích EU uvolněny, nachází často SVS ČR u těchto zásilek nedostatky – od počátku roku 2010 do konce října zjistily orgány SVS ČR ve 27 případech nějaké závady. Celkem šlo o zhruba 135 tun drůbežího masa, hovězího, vajec, mléka a mléčných výrobků, ryb, vepřového, medu a sušených střev ze zemí EU: Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Litvy, Itálie, a také ze třetích zemí – Brazílie, Číny, Turecka a Pákistánu.

 

Všechny zásilky byly buď vráceny, nebo neškodně odstraněny. Ve většině případů šlo o nedodržení ustanovení veterinární legislativy, která se týkají správného označování. Méně bylo případů zdravotní závadnosti, například šlo o kontaminované ryby z  Číny, Turecka, vepřová střeva z Pákistánu.

 

Podrobnější informace o letošních výsledcích veterinárních kontrol můžete najít na webových stránkách Státní veterinární správy ČR.

 

Zdroj: SVS ČR

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Zařazeno v Veterinární správa