KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele zařazené do programu ZSV na možnost podání žádosti o poskytnutí dotace 2011  

15/12/10

Žadatelé, kteří jsou zařazeni do programu Zakládání skupin výrobců, mohou v období od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011 podat žádost o poskytnutí dotace na regionálních odborech SZIF (podle místa sídla žadatele).

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Další dotační programy – HRDP – ZSV jsou zveřejněny formuláře žádosti o dotaci a informace týkající se podání a způsobu vyplnění žádosti o dotaci.

V roce 2011 se ruší povinnost opatřování žádostí o poskytnutí dotace úředně ověřeným podpisem.

Rok 2011 je posledním rokem pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci opatření Zakládání skupin výrobců.

 

Zdroj: www.SZIF.cz