KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin  

10/12/10

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje zemědělskou veřejnost, že osobám odborně způsobilým k zacházení s přípravky na ochranu rostlin v roce 2011 končí platnost osvědčení, získaných na základě zkoušky z odborné způsobilosti v roce 2006.

 

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a vyhláška č. 333/2004 Sb.

Zkušební řád, zkušební otázky a přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin jsou zveřejněny na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy www.srs.cz.

 

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa, 9.12.2010