KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie – Severozápad  

08/12/10

Zdroj: MZe

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 27. října 2010 schváleno 60 Žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 34.701.562,- Kč.

 

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné  kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u 6 místních akčních skupin v rámci NUTS 2 Severozápad.

Informace ke stažení

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz