KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozpočet EU na rok 2011: Evropský parlament připomíná svou pozici

01/12/10

Podle usnesení o současném jednání o podobě rozpočtu EU na příští rok, které dnes schválil Evropský parlament, jsou europoslanci připraveni přistoupit na čísla, která navrhla Rada ministrů, a uzavřít dohodu. To vše ale pod podmínkou, že vlády členských států umožní určitou flexibilitu rozpočtu a dohodnout se s poslanci na tom, jak v budoucnu spolupracovat na přípravě dalších rozpočtů.
 

 

Usnesení o rozpočtu EU na příští rok dnes při hlasování podpořila drtivá většina europoslanců (pro jich bylo 486, proti 64 a 21 se hlasování zdrželo). Ti v něm připomínají, že jsou připraveni "přispět k dohodě o rozpočtu na rok 2011 a s ním souvisejících otázkách ve velmi krátkém termínu," avšak za předpokladu, že budou splněny následující podmínky.

 

Za prvé se chtějí poslanci dohodnout na skutečných mechanismech, které by umožnily v případě potřeby rozpočet pružně upravit. O konkrétním použití těchto mechanismů by přitom podle poslanců měly  společně rozhodovat Evropský parlament a kvalifikovaná většina států v Radě ministrů. Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost bylo možno změnit rozpočet až do výše 0, 03 % HNP EU, a to za předpokladu, že s tím souhlasila jak kvalifikovaná většina států v Radě ministrů, tak Evropský parlament. Díky tomuto mechanismu tak Evropská unie mohla například uvolnit prostředky na realizaci projektu Galileo nebo poskytnout naléhavou potravinovou pomoc ve výši 1 miliardy eur rozvojovým zemím, které se v důsledku krize potýkaly s prudkým nárůstem cen potravin. Cílem parlamentu nyní je umožnit tuto pružnou úpravu rozpočtu i do budoucna.

 

Za druhé pak poslanci požadují, aby Komise předložila konkrétní návrhy, jak řešit otázku nových vlastních zdrojů EU, a aby se Rada zavázala, že při jednání o příštím víceletém finančním rámci povede s Parlamentem o těchto návrzích diskusi. To je ostatně stanoveno už v tzv. interinstitucionální dohodě mezi EP, Radou a Komisí z roku 2006. Předseda Komise José Manuel Barroso poslancům při úterní debatě o rozpočtu na plénu oznámil, že zmíněné návrhy Komise předloží do konce června 2011.

 

Vzhledem k tomu, že podle čl. 312 odst. 5 Smlouvy o fungování EU mají Evropský parlament, Rada ministrů a Komise během celého jednání o finančním rámci učinit "všechna nezbytná opatření," která usnadní jeho přijetí, požaduje za třetí Evropský parlament, aby se tyto tři instituce dohodly a jasně stanovily, jak toto ustanovení konkrétně zavést v praxi.

 

"Máme-li co nejdříve uzavřít kvalitní dohodu, která bude v zájmu EU, je zapotřebí, aby Rada udělal vstřícný krok. My jsme připraveni jednat. Potřebujeme však dosáhnout pokroku, pokud jde o roli Evropského parlamentu při jednání o příštím víceletém finančním rámci, potřebujeme závazek, že povedeme plnohodnotnou debatu o vlastních zdrojích, a potřebujeme se také dohodnout na mechanismu, který umožní skutečně pružnou úpravu rozpočtu EU, bude respektovat stávající zásady pro revizi rozpočtu a umožní financovat politiky zakotvené v Lisabonské smlouvě," prohlásil v této souvislosti předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

 

První kolo jednání o rozpočtu na rok 2011 bylo odstartováno letos v dubnu po zveřejnění návrhu Komise. Po Radě, která se k tomuto návrhu vyjádřila v srpnu, přijal v říjnou svou pozici i Evropský parlament. Původně se předpokládalo, že na konečné podobě rozpočtu na rok 2011 se obě tyto instituce shodnou během smírčího řízení, a to nejpozději 15. listopadu. Vzhledem k tomu, že tato jednání však skončila ve slepé uličce, musí nyní Komise – pravděpodobně do 1. prosince – vypracovat nový návrh rozpočtu. Rozpočtový výbor EP by jej v tom případě měl projednat hned na své schůzi ve dnech 1.­–2. prosince.

 

Návrh příštího víceletého rozpočtového rámce by pak Komise měla zveřejnit příští rok v létě.

 

Rozprava: v úterý 23. listopadu

Hlasování: ve středu 24. listopadu

Postup: usnesení předsedů politických skupin (Konference předsedů)

REF. : 20101125IPR00528

Rozpočet − 25-11-2010 – 12:38
Plenární zasedání

Zdroj:http://www.europarl.europa.eu/cs/pressroom/content/20101125IPR00528