KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reakce AK ČR na rozpočtové škrty

17/12/10

„Poslanecká sněmovna podle očekávání schválila Zákon o státním rozpočtu na rok 2011. Až potud by to mohla být dobrá zpráva. Podrobnějším rozborem příjmové i výdajové části rozpočtu to však pro významnou část občanů České republiky dobrá zpráva není.

 

Příjem je stavěn na nereálném růstu HDP, kdy je přímý rozpor v prognóze růstu u MF (2,3%) a ČNB (1,2%), výdajová strana rozpočtu je množinou škrtů, tu více, tu méně uvážlivých.

Že je potřeba šetřit je evidentní. Ale i šetření by mělo být uvážlivé. Co je však uvážlivého na tom, že v rozpočtu v položce národních doplňkových plateb je číslo nula. Za situace, kdy se neustále zmenšuje rozměr našeho zemědělství, tedy toho odvětví, které zabezpečuje zásobování trhu tak nezbytným zbožím, kterým potraviny bezesporu jsou. V rozpočtu se 4,8 mld. Kč nenašlo, doufáme tedy, že pan ministr Fuksa bude v hledání úspěšnější a že alespoň polovinu oné částky v resortu nalezne. Tím by byly pokryty dotačními prostředky ty nejvíce ohrožené komodity, jako je mléko, skot, ovce, kozy škrob a chmel.“

Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AKČR

Zařazeno v Agrární komora ČR