KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pšenice k regulaci plevelů

02/12/10

Podle francouzských vědců je možná přirozená regulace plevelů pomocí odrůd pšenice a tritikale s širokými listy a silným odnožováním.

 

Odrůdy pšenice s širokými listy a silným odnožováním mohou potlačit až 10 % plevelů na poli. Rostoucí rostliny pšenice limitují dostupnost živin a nepropouštějí k plevelům denní světlo. V pokusech prováděných výzkumným centrem rostlin Arvalis ve Francii byl zkoumán možný „plevelopokryvný“ potenciál obilovin. Cílem výzkumu bylo nalézt efektivní strategii ochrany proti plevelům bez aplikace herbicidů. Pokusy na dvou stanovištích v severní Francii ukázaly, že kombinace odrůdy, termínu výsevu a populace rostlin může pšenici před plevely upřednostnit. Celkem bylo testováno 13 odrůd pšenice a tritikale. Tritikale je vzrůstnější a má velmi široké listy. Na stupnici od 1 do 10 bylo např. potlačení jílku vytrvalého, který byl po výsevu tritikale na plochy ručně doset, hodnoceno stupněm 3. Nejlepší odrůda pšenice, která potlačovala porosty trav, dosáhla stupně 6. Tato odrůda rostla až do konce zimy, přičemž nejrychlejší růst vykazovala v nejdůležitější fázi růstu plevelů mezi fází druhého kolénka a kvetením.

Podle vědců z Arvalis má však rozhodující vliv na schopnost rostlin obilovin prosadit se proti plevelům kromě odrůdy také správný termín výsevu a mechanické zpracování půdy.
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 11, s. 12

Zdroj: www.agronavigator.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba