KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt Regionální potravina vstoupí do roku 2011 podle upravených pravidel  

17/12/10

Zdroj: MZe

Praha 30.11. – Podobu projektu Regionální potravina pro rok 2011 zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Projekt má za sebou první úspěšný ročník, který zaznamenal velký zájem producentů, zemědělců i spotřebitelů. Nově dochází například ke zvýšení počtu soutěžních kategorií nebo zkrácení doby, na kterou je značka Regionální potravina udělována.

 

Maximálně sedmičlenné poroty budou v jednotlivých regionech v příštím roce rozhodovat o vítězích v devíti kategoriích oproti šesti současným. Kategorie Masné výrobky se rozdělila na masné výrobky tepelně opracované a masné výrobky trvanlivé. Podobně se z kategorie Mléčné výrobky vydělila samostatná kategorie sýrů, včetně tvarohů. K rozdělení došlo i u Pekařské a cukrářské výrobky, z níž vznikly kategorie dvě.

 

„Nové kategorie jsou výsledkem rozhovorů s producenty a partnery a zkušeností, které jsme nasbírali v prvním ročníku. Do projektu se přihlásilo mnoho produktů, které by si ocenění zasloužily, ale v každé kategorii mohl získat značku jen jeden z nich. Navíc stávající kategorie někdy zahrnují velmi rozdílné potraviny, které se obtížně srovnávají,“ zdůvodňuje rozhodnutí ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Zpřesnění a změny postihnou i pravidla pro přihlašování. Do projektu se budou moci zapojit malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Značka bude udělována na čtyři roky, místo dosavadních šesti. Podmínkou pro účast bude rovněž poskytování nezbytných informací od výrobců, zejména o místech prodeje. Na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz tak dostanou spotřebitelé komplexní informace. Zde se také objeví nová kompletní soutěžní pravidla a výzva k přihlašování do projektu a harmonogram.

 

Za velmi důležitou část projektu pokládá Ministerstvo zemědělství i sami zemědělci a výrobci informační kampaň. Také pro příští rok se počítá s inzercí v mediích a řadou prezentačních a ochutnávkových akcí včetně velmi úspěšného Regionfestu.

 

Pro širokou informační podporu regionálních potravin se vyslovovali také účastníci pracovního setkání k projektu, které se konalo v pondělí 29. listopadu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Mezi jinými zde vystoupil rakouský expert Robert Kastner ze společnostiGBI Consulting. V Rakousku podobný projekt probíhá už třetím rokem a v mnohém může být pro Regionální potravinu inspirací.

 

„Klíčová je dlouhodobá strategie s předem definovaným rozpočtem na 3 – 5 let a aktivní zapojení všech zúčastněných stran. Vedle ministerstva, profesních komor a výrobců to jsou i asociace regionů, obchodníci, podnikatelé v gastronomii a hotelnictví nebo instituce podporující turistický ruch,“ zdůraznil Robert Kastner podmínky úspěchu.

 

Poznámka:

  • Projekt Regionální potravina je celostátním projektem ministerstva zemědělství na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky
  • Na projektu se podílejí i Agrární a Potravinářská komora
  • V prvním roce projektu bylo oceněno 71 z 943 přihlášených produktů
  • V rámci projektu získávají ocenění výrobci právo šest let využívat marketingovou značku Regionální potravina daného kraje pro propagaci oceněného výrobku
  • Projekt vychází vstříc zájmů veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny. V Regionálních potravinách dostávají zákazníci čerstvé potraviny s jasným původem
  • Projekt, v jehož rámci už byli oceněni výrobci ve všech krajích České republiky, osobně podporuje ministr zemědělství Ivan Fuksa.
  • Projekty podpory regionálních potravin existují ve většině zemí Evropské unie.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

Pošli tuto stránku Pošli tuto stránku ~ Vytiskni tuto stránku Vytiskni tuto stránku <!–

–>
Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 0,00

Pravděpodobně nejste člen AK ČR, proto nemůžete článek okomentovat.