KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Porážky hospodářských zvířat říjen 2010

07/12/10

Zdroj: Český statistický úřad

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Metodické vysvětlivky

Období: říjen 2010

Tab. 1 Porážky skotu v ČR podle kategorií
Tab. 3 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže v ČR
Tab. 5 Porážky hospodářských zvířat vč. odhadu domácích porážek v ČR
Tab. 7 Porážky skotu celkem podle krajů
Tab. 9 Porážky býků podle krajů
Tab. 11 Porážky jalovic podle krajů
Tab. 13 Porážky krav podle krajů
Tab. 15 Porážky telat podle krajů
Tab. 17 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů
Tab. 19 Porážky ovcí (vč.jehňat) podle krajů
Tab. 21 Porážky jehňat podle krajů
Tab. 23 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů
Tab. 25 Výroba hovězího masa (vč. telecího) podle krajů
Tab. 27 Výroba vepřového masa podle krajů
Tab. 29 Výroba skopového masa podle krajů
Tab. 31 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů
Tab. 33 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů
Tab. 35 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů
Tab. 37 Průměrná živá hmotnost ovcí (vč. jehňat) podle krajů 
Tab. 39 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů

 

Období : leden až říjen 2010

Tab. 2 Porážky skotu v ČR podle kategorií
Tab. 4 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže v ČR
Tab. 6 Porážky hospodářských zvířat vč. odhadu domácích porážek v ČR
Tab. 8 Porážky skotu celkem podle krajů
Tab. 10 Porážky býků podle krajů
Tab. 12 Porážky jalovic podle krajů
Tab. 14 Porážky krav podle krajů
Tab. 16 Porážky telat podle krajů
Tab. 18 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů
Tab. 20 Porážky ovcí (vč.jehňat) podle krajů
Tab. 22 Porážky jehňat podle krajů
Tab. 24 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů
Tab. 26 Výroba hovězího masa (vč. telecího) podle krajů
Tab. 28 Výroba vepřového masa podle krajů
Tab. 30 Výroba skopového masa podle krajů
Tab. 32 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů
Tab. 34 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů
Tab. 36 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů
Tab. 38 Průměrná živá hmotnost ovcí (vč. jehňat) podle krajů 
Tab. 40 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů

 

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz