KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podle sdělení EFSA je maso a mléko z klonovaných zvířat bezpečné

22/12/10

Přehled výsledků výzkumu prováděného vědeckými pracovišti napříč Evropou.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA, zveřejnil vědecká zjištění o živočišném klonování a následně tím vyslovil podporu své Vědecké komisi.

Následně tedy, prostřednictvím předložené recenze relevantních vědeckých informací, EFSA potvrzuje své dřívější závěry a doporučení, že mimo jiné, hlavně z hlediska bezpečnosti potravin, zde nebyla vyslovena jakákoli domněnka ani skutečnost svědčící pro to, že existují rozdíly v kvalitě masa a mléka, pocházejícího  z klonovaných jedinců a jejich potomků v porovnání s jedinci, kteří se rozmnožují konvenčním způsobem.

Mezi další zjištěné závěry patří:

  • Úhyn ve stádě a počet zvířat narozených s vývojovými vadami je vyšší u klonovaných zvířat než u zvířat, která se rozmnožují konvenčním způsobem.
  • I nadále jsou dostupné pouze omezené informace o klonování jiných zvířat než dobytka a prasat. V současné době se proto může provádět hodnocení rizik pouze pro tyto dva druhy.

Prohlášení EFSA je založeno na přehledu nejnovějšího výzkumu živočišných klonů a jejich potomstva, získaného z publikované odborné literatury o této problematice, od jejich posledního stanoviska zveřejněného v roce 2009.

 
MEAT & POULTRY, 2010, 56, č. 10, s. 16 EFSA says meat and milk from cloned animals is safe

Zdroj: www.agronavigator.cz