KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o nerealizaci podpory z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků v roce 2010   

16/12/10

  Ministerstvo zemědělství ČR oznamuje, že podpora z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, který je vyhlášen v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací pro rok 2010, na základě §2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků v roce 2010 realizována. Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

 

Ministerstvo zemědělství ČR oznamuje, že podpora z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, který je vyhlášen v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací pro rok 2010, na základě §2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků v roce 2010 realizována.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz