KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ohlédnutí za Lucernou  

06/12/10

Před necelými dvěma týdny, přesně 23. listopadu, zaplnili zemědělci po dlouhé době do posledního místečka velký sál Lucerny včetně balkonů. K této akci nebyla zvolena ulice, ale jednací sál a nyní očekáváme, že se vláda k našim požadavkům, které pokládáme za férové, postaví také férově. Dali jsme jí čas do 18. února.

 

V historii poprvé se za požadavky prvovýrobců veřejně postavili zpracovatelé, v zastoupení Potravinářské komory ČR.

 

Naše požadavky se vztahují zejména ke třem oblastem – zastavit propad živočišné výroby a s ním snižování produkčního rozměru českého zemědělství a zvednout dorovnání přímých plateb z nuly korun alespoň na polovinu, tedy na 2,4 miliardy korun. Tyto a některé další závěry reprezentativní shromáždění v Lucerně přijalo.

Stalo se tak před zraky, respektive za účasti řady politiků a osobností, kteří přijali naše pozvání. První části shromáždění se zúčastnil předseda vlády Petr Nečas, bez třiceti minut nám věnoval čas na celou akci ministr zemědělství Ivan Fuksa, přijel šéf Asociace krajů Michal Hašek s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Přítomni byli radní dalších krajů, například Pardubického a Vysočiny. Vedle zmíněného Haška přišli členové Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Ladislav Skopal a Pavel Kováčik. Přítomen byl i poradce prezidenta republiky Josef Kalbáč a sekretář biskupa Václava Malého –Jan Kofroň a šéf odborů Bohumír Dufek. Jinými slovy do Lucerny za námi přišlo mnoho významných osobností.

Na druhou stranu dva a půl tisíce zemědělců a potravinářů nestálo za účast předsedovi Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Pavolu Lukšovi a vyjma Haška, Kováčika a Skopala žádnému dalšímu.

 

Poslanci sedláky nepodpořili


Je politováníhodné, že následný den po našem shromáždění v Lucerně na zasedání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyly naše požadavky vzaty v potaz . Zemědělský výbor nás nepodržel. Výsledek zasedání ctihodných pánů poslanců je všeho všudy doporučení zvýšení dotací pro agropotravinářský komplex o 150 milionů korun a ponechání plateb top-up na nule! To se stalo historicky poprvé.

 

Situaci přehodnotíme


Co k tomu dodat? Slušným chováním a jednáním se v této zemi zřejmě nedá nic dosáhnout. Dále pak to, že je třeba velmi rychle poslední vývoj zhodnotit a dost možná i závěry z Lucerny korigovat. Proto jsem svolal na 9. prosince 2010 představenstvo agrární komory a požádal členské organizace, aby se do té doby k negativnímu vývoji vyjádřily a doporučily, jak reagovat.

 

Top-up jsou tabu

Jsem si jistý, že požadavky z Lucerny nakonec prosadíme, nepřipouštím jinou možnost. Nejde ale zdaleka jenom o platby top-up, jde o další zásadní věci, které určují vývoj rozměru českého zemědělství. Zejména o zastavení propadu živočišné produkce a přibrzdění nesmyslných dovozů potravin. O tom ale příště.

Jan Veleba
prezident Agrární komory ČR

Zemědělci nechtějí nic nemožného a nic, co jim nepatří. Argument, že když všichni šetří, i třeba rodiny s dětmi, zemědlěci nemohou být výjimkou, je falešný. Jsou to zemědělci, kteří si utahují opasky a šetří už léta. Léta jsou na nejnižších příčkách příjmů, minimálně 20 % pod průměrem ostatních. Situaci, kdy se o platbách top-up téměř nesmí mluvit, protože si to „někdo“ nepřeje, pokládám za absurdní.