KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obavy z evropského plánu pro geneticky modifikované plodiny

06/12/10

Nový návrh Evropské komise, který by umožnil členským státům rozhodovat, zda budou pěstovat povolené geneticky modifikované plodiny, zřejmě povede k vytvoření další nejistoty v zemědělském biotechnologickém průmyslu.

 

V minulém desetiletí bylo v Evropě povoleno komerční pěstování pouze jediné geneticky modifikované plodiny, a to brambor Amflora vyvinutých pro průmyslové použití. Nový návrh Evropské komise, který by umožnil členským státům rozhodovat, zda budou pěstovat povolené geneticky modifikované plodiny, zřejmě povede k vytvoření další nejistoty v zemědělském biotechnologickém průmyslu. Silnou reakci na plán slibují jak zástupci průmyslu, tak farmáři i bojovníci proti genetickým modifikacím.

EU se nyní radí s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, který provádí hodnocení bezpečnosti GM plodin. Rada ministrů poté bude provádět rozhodnutí platná pro celou Evropu. Hlasovací systém Rady je však takový, že i pouhých několik států může zablokovat zavedení plodiny, přičemž konečné rozhodnutí bude na Evropské komisi. Na schválení čeká šestnáct plodin.

Nové opatření by umožnilo členským státům nebo i jejich regionům zakázat určitou plodinu, i pokud ji Evropský úřad pro bezpečnost potravin označil za neškodnou a byla schválena Evropskou komisí. Několik společností tvrdí, že ačkoli vítají snahu Komise o odblokování procesu schvalování GM plodin, nový plán podkopává systém schvalování na základě vědeckých podkladů a principy jednotného trhu. Návrh také umožňuje členským státům, aby označovaly výrobky jako neobsahující GM plodiny, pokud bude obsah GM složek nižší než 0,9 %. Podle odborníků tato změna zkomplikuje vývoj nových produktů a přispěje k nepředvídatelnosti celého systému, což může mít vliv na evropský výzkum GM plodin.

Návrh kritizují i farmáři, kteří se obávají, že peníze potečou do agrobiotechnologií mimo Evropu, což učiní jejich průmysl méně konkurenceschopným. Podle britské unie zemědělců EU vysílá signál, že nemá zájem o inovace a pro své rozhodování nevyužívá vědecké poznatky. Může to vést až k odrazování technologických společností od investic v Evropě.
Skupiny ochránců přírody, jako jsou Přátelé Země či Greenpeace, se zatím obávají, že přenesení odpovědnosti za GM plodiny ztíží možnost jejich zablokování. Podle některých vědců je nemožné interpretovat vědu tak, aby byla použitelná pro politická rozhodnutí. Zemědělské systémy, životní prostředí i ekonomika států se liší, a proto je rozumné, když budou moci přijímat vlastní rozhodnutí v závislosti na místních podmínkách.

Nature, 466, 2010, č. 7306, s. 542–543 EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 5, s. 37–38

Zdroj: www.agronavigator.