KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O dotace z Operačního programu Rybářství se bude v roce 2011 žádat elektronicky

22/12/10

Harmonogram výzev k předkládání žádostí do Operačního programu Rybářství na celý příští rok i nové podmínky programu projednal monitorovací výbor. Počínaje 8. kolem příjmu žádostí o dotaci, které bude otevřeno počátkem února 2011, bude Státní zemědělský intervenční fond tyto žádosti přijímat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

 

 

 „Zásadní změnou je, že počínaje osmým kolem příjmu žádostí o dotaci, které bude otevřeno v únoru příštího roku, bude tyto žádosti Státní zemědělský intervenční fond přijímat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Je to další krok, který přispívá k odstraňování zbytečné byrokracie,“ ocenil tuto změnu ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Řídící orgán bude v roce 2011 připravovat další pokračování komunikační kampaně, jelikož rok 2011 je posledním rokem plnění kampaně Ryba Domácí. Pokračování komunikační kampaně v letech 2012 až 2015 bylo monitorovacím výborem schváleno. Monitorovací výbor dále schválil bodovací kritéria a způsobilé výdaje opatření 2.1., 3.3. e) a 3.1. b) a dále bodovací kritéria Výběrové komise pro opatření 3.1. b).

 

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci je pro rok 2011 následující:

Jarní kolo příjmu žádostí je plánováno na únor a březen roku 2011, žádosti budou přijímány na opatření:

  • 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury
  • 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí
  • 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
  • 3.1. Společné činnosti
  • 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně

 

Letní kolo příjmu žádostí je plánováno na červen roku 2011, žádosti budou přijímány na opatření:

  • 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin

 

Podzimní kolo příjmu žádostí je plánováno na říjen roku 2011, žádosti budou přijímány na opatření:

  • 3.4. Pilotní projekty

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 13. 12. 2010