KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Fuksa projednal s odborníky návrh koncepce hospodaření Lesů ČR

02/12/10

Zdroj: MZe

Tisková zpráva – Kulatý stůl lesnických odborníků dnes prodiskutoval návrh koncepce, podle které budou Lesy ČR v budoucnosti transparentně zadávat zakázky na pěstování lesa a těžbu dřeva. Koncepce odmítá privatizaci či dlouhodobé pronájmy lesa, ale současně nepočítá s postátňováním péče o les. Vychází totiž ze stavu nastoleného transformací lesnictví v 90. letech, kdy byly privatizovány lesnické akciové společnosti s veškerým majetkem, a stát začal péči o les zadávat soukromému sektoru.

„I dnešní diskuse s odborníky mi potvrdila, že jsme v koncepci našli nejvýhodnější řešení pro stát i pro udržení dobrého stavu našeho lesa,“ shrnul dvouhodinovou debatu ministr Ivan Fuksa.“ Jsem přesvědčen, že dokážeme systém hospodaření ve státních lesích nastavit dobře. Klíčovou roli pak bude hrát kontrola pohybu dříví v lese. Budu usilovat o to, aby se z lesa dřevo neztrácelo a aby stát dostal zaplacenu poctivou cenu za každý strom.“

Základním principem koncepce je transparentní zadávání zakázek ve veřejných soutěžích, které jak ukazují probíhající jednoroční tendry, mohou přinést státu výrazně vyšší výnos než v minulosti. Podle návrhu bude zadávání zakázek rozfázováno tak, že každý rok budou vypisovány soutěže pouze na jednu desetinu území obhospodařovaného Lesy ČR.

Koncepce počítá s využitím modelu P (při pni), ve kterém se ve výběrových řízeních soutěží i nabídky na odkoupení dřeva, neboť analýzy porovnávající dvouleté souběžné fungování modelů P a OM (kdy dřevo prodávaly ve vlastní režii Lesy ČR) jednoznačně potvrdily, že je pro stát podstatně výhodnější. K modelu P se rovněž přiklonila většina odborníků oslovených ministerstvem.

Pro zajištění přístupu ke dřevu i pro menší zpracovatele počítá návrh koncepce s povinností vítězů výběrových řízení prodávat nejméně 20% dřeva po malých množstvích na veřejném trhu. Tento systém rovněž přispěje k rozvoji transparentního a cenotvorného trhu se dřevem.

Koncepce hospodaření Lesů ČR také klade velký důraz na posílení kontroly, tak aby stát dostal poctivou cenu za služby i dřevo a byly zcela vyloučeny krádeže dřeva ve státních lesích.

Návrh koncepce hospodaření připravil tým složený z odborníků Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, doplněný o lesnického experta, Jaromíra Vašíčka, ředitele Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a ekonomického experta, Miroslava Zámečníka, člena NERV. Návrh koncepce bude nyní představen subjektům podnikajícím v lesnictví, projednán s NERVem a na Zemědělském výboru Parlamentu ČR a poté předložen vládě ČR.

„Z řady diskuzí vím, že jakékoliv řešení bude kritizováno lidmi, kteří mají své vlastní zájmy a názory. Počítám s tím. Povedeme otevřenou diskuzi o principech i detailech nastavení systému, ale nemám iluzi, že můžeme nalézt řešení vyhovující všem,“ uzavřel ministr Fuksa.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí Mze

Zařazeno v Lesnictví a myslivost